Kartinfo

Sveriges nya friluftskarta

Outdoorkartan är en ny serie topografiska friluftskartor om 28 kartblad med ett täckningsområde anpassat till vandrings-
leder i fjällen och populära friluftsområden i södra Sverige.

Kartan har storleken 97 x 67 cm och är tryckt på båda sidor. Genom att vi har tagit fram ett helt nytt utseende på kartinnehållet och har en hög tryckkvalitet på ett nytt slitstarkt och smidigt material (se Polyart) kan vi erbjuda tydliga, lättlästa, slitstarka och vädertåliga kartor idealiska för all typ av friluftsaktivitet.

Två olika delar i samma serie

Serien är uppdelad i två delar i två olika skalor, för fjällen i norr presenteras kartan i den unika skalan 1:75 000 och för söder i 1:50 000.

Outdoor, fjäll

Fjällseriens 14 blad är mycket tydliga i skala 1:75 000 och har en ekvidistans på 20 meter där topografin är kompletterad med terrängskuggning. Trots den unika skalan minskas inte kartans täckningsområde då den är tryckt på både fram- och baksida i ett stort format. Fjällserien täcker in hela fjällkedjan från Riksgränsen i norr till Sälen i söder med utvalda delar av den norska fjällkedjan. (klicka på bilden för större karta)

Outdoor, södra

Outdoorkartan för södra Sverige är en detaljerad karta med stigar, småvägar, sjöar, vattendrag, skog och marktyper i skala 1:50 000. Täckningsområdena är anpassade för vandring, paddling och skridskoåkning men passar också för svamputflykter, ridturer, fisketurer m.m. (klicka på bilden för större karta)

Tål alla väder

Outdoorkartan är tryckt på Polyart, ett syntetiskt papper som ger tydliga och skarpa kartor. Den är helt vattentålig och klarar både vinterns och sommarens ibland utmanande väder i Sverige. Kartan är rivtålig och det mjuka materialet håller för många vikningar åt alla håll − den kan enkelt anpassas till fickan eller ett fodral.

Karta på tre språk

Kartorna är försedda med utförlig teckenförklaring på svenska, engelska och tyska. Även övrig information, som vandringstips och kompassinstruktioner, är presenterade på tre språk.

Fjäll, teckenförklaring

Den unika skalan över fjällen gör kartorna mycket lättlästa för fjällbesökaren. Specifik fjällinformation visar bland annat markerade sommar- och vinterleder, färdvägar lämpliga för skoteråkning, broar och vad, fjällstationer, raststugor, hjälptelefoner m.m.

Södra, teckenförklaring

Klicka på bilden för utförlig teckenförklaring.

Översiktkartor

Här finns översiktskartor över alla kartbladen samt över Kungsleden. De går även att ladda ner för utskrift.

Indelning fjäll
Indelning södra (kommer snart)

Säker fjälltur

Meddela färdväg och beräknad återkomst till någon som kan larma om ni inte återvänder enligt planerat.

Kolla i förväg om nätet för din mobil har täckning där du planerar din fjälltur. De flesta övernattningsstugor och rastskydd i väglöst land har hjälptelefoner åtkomliga även utanför säsong. På Outdoorkartan finns hjälptelefoner markerade med symbol.

Följ markerade leder som gör det enklare att hitta och minskar risken att hamna i lavinfarligt område. Röda kryss markerar vinterleder och är inte alltid lämpliga att följa på sommaren.

All färd på is sker på egen risk! Utmärkta (ruskade) leder visar var isen normalt sett är säkrast men utgör ingen garanti för att den håller.

Tältar du vid fjällstationer och fjällstugor betalar du en serviceavgift och kan då nyttja faciliteterna på plats.

Fjällstugorna ligger utmed markerade leder, oftast på ett avstånd av 15-20 km från varandra. De är utrustade för självhushåll och har flerbäddsrum. Det går inte att boka plats i förväg, är alla sängplatser upptagna läggs extramadrasser ut på golvet. Fjällstugorna drivs i de flesta fall av Svenska Turistföreningen och är öppna när det är säsong för skidåkning och vandring.

Fjällstation är ett vandrarhem/hotell med fler faciliteter där du kan boka rum och sängplats i förväg.

När fjällstugor och fjällstationer i väglöst land är stängda finns alltid ett mindre säkerhetsutrymme öppet. Det är inte avsett för planerad övernattning.

Är du tvungen att gräva en nödbivack så markera den ordentligt med uppställda skidor och stavar och gärna en halsduk på närmsta ledkryss.

Vid en nödsituation använd hjälptelefon eller ring om möjligt 112

Fjällsäkerhetsrådet
Fjällväder

 

Bra att veta

Planera turen på kartan, studera höjdkurvorna för att få en uppfattning om terrängen och markera den väg du tänker ta. Det är lätt att missbedöma avstånd på etapper då de i verkligheten går upp och ner och ofta tar längre tid än man tänkt sig. Se ut lämpliga platser att rasta vid. Hitta möjliga reträttvägar för att söka skydd om det blir oväder. Ta alltid med karta och kompass.

Läs mer om hur du använder karta och kompass

I Nationalparker, naturreservat, kulturreservat och områden med särskilt skydd för växt- och djurliv gäller striktare regler. Anslagstavlor i anslutning till områdena visar vad som gäller.

För att fiska krävs fiskekort i alla sjöar eller vattendrag i Sverige. Undantaget är de fem största sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) och utmed kusten där spöfiske är fritt.

Allmänt om fritidsfiske
Fiskeregler

I terrängkörningslagen förbjuds all privat körning på barmark i terrängen med motordrivna fordon. Man får däremot köra med t.ex. snöskoter på snötäckt mark om det inte medför risk för skada på mark. Terrängkörning är helt förbjuden på vissa områden, framför allt i obrutna fjällområden (se markering i outdoorkartan).

Vid akut nödsituation ring 112

Sjöräddningen
Naturvårdsverket
Väder
Aktuell isutbredning
Trafikupplysning
Reseplanerare

Allemansrätten

(utvalda exempel)

Du får gå, cykla, rida eller åka skidor nästan överallt i naturen. Men det finns vissa undantag för att inte störa och inte förstöra.

Du får inte:
-passera över området närmast ett bostadshus. Det är risken att störa som avgör hur nära du kan passera ett hus.

-ta dig fram över planteringar oavsett risken för skada på mark eller växtlighet. Ansvaret vilar på dig som tar dig fram i naturen att se till så att marken inte skadas.

-jaga. Som jakt räknas också att ta fåglars bon och ägg.

-ha hunden lös i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt.

Du får:
-plocka blommor, bär och svamp

-tälta med enstaka tält under något dygn. Vill du tälta längre tid eller en större grupp samlat måste du ha markägarens tillåtelse.

-gå, cykla och rida på enskilda vägar. Öppnar du en grind måste du stänga den efter dig.

-göra upp eld i skog och mark men bara med största försiktighet. Vid torrt väder gäller ofta allmänt eldningsförbud. Du får använda nedfallna grenar som ved men det är inte tillåtet att hugga ner träd eller buskar, eller att ta grenar eller näver från levande träd. Elda aldrig direkt på en berghäll.

-gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt är tillåtet förutsatt att den som äger bryggan inte störs.

Läs mer om allemansrätten

Sjöström&Wiman Webbyrå och Reklam