Börgefjell-Kittelfjäll-Fatmomakke

baksidor_blad7

Platser Places Stellen:
Trofors Örneset Kroken Stekenjokk Namsvassgårdan Gielas Kittelfjäll Dikanäs Västansjö Klimpfjäll Fatmomakke Blaikliden Skardmodalen Susendalen Harvassdalen Fredheim Svenskvollen Trofors Granlia Leiren Nordgård Kristi krybbe Ruet Orvassdalen Leipikvattnet Karitjärn Grensvollen Skalmodal Daarnege Gränssjö Bojtiken Gielas Vardofjäll Ljusliden Övre selet Brattås Grundfors Kultsjölandet Lövberg Storvall Remdalen Virisen Bergsund Fättjaur Svalgonäs Nygård Storbacken Borkan Borkasjö Tvärån Henriksfjäll Grönfjäll Stennäs Atjiken Sunnansjö Lill-sutsberg Matsdal Ripfjäll Stålklippen Hällnäs Forsmark Holmträsk Gardvik Björkås Gosen Kaanan Suofo
Fjällstationer Mountain lodge Gebirgsstation: –
Vandringsleder Trails Wanderweg:
Stugor Tourist hut Wanderhütte
Glaciärer Glacier Gletscher:
Bliehtjedielhtie
Sjöar/vattendrag Lakes/rivers Seen/Flüsse:
Nedre fiplingvatnet Övre fiplingvatnet Stora namsvatnet Ransarn  Unkervatnet Daningen Sipmehkejaevrie Hijhtenjaevrie Leipikvattnet Orvatnet Vektaren Skalvattnet Gottern Nedre vapstsjön Övre vapstsjön Kultsjön Gikasjön Viriesen Lill-björkvattnet Umnässjön Borkasjön Fättjarn Rissjön Dikasjön Krutsjön Saksensjön Jetnemsälven Gaavesjohke Orelva Simskardelva Storelva Tiplingelva Storfiplingelva Vefsna Vapstälven Ransarån Dalsån Umeälven Bersjöån
Fjäll Mountains Gebirge:
Börgefjäll Arefjället Virisfjället Vardofjällen Norra gardfjället Södra gardfjället Borkafjället Fjällfjällen Marsfjällen Kittelfjället Gebnafjället Grönfjället Kittelfjället Daevnie Aavnere Girifjället Risfjället Marsfjället Östra vardofjället Västra vardofjället Lasterfjället Ljusfjället Gaajsastjahke Stoere geamoe Östra fjällfjället Västra fjällfjället Stihke Faasoevaartoe austre Tverrklubben Storburstinden hanstinden Amirfjellet Örjedalsfjellet Pantdalsfjellet Slettfjellet Susenfjellet Dåaktoenjuenie Golvertinden Simskardfjellet Måsskardfjellet Slaaterejahke Golvernasen Golverfjellet Lillbåtskardfjellet Åarjetjahke Store båtskardfjellet Kappfjellet  Breidskardfjellet Gabtedurrientjahke Nonstindan Pilfjellet nerlifjellet Skinnfjellet Storklumpen Laupskardfjellet Midfjellet Rotfjellet Njueniesvaerie Fisklausfjellet Olleken Krokafjellet Vestre hundfjellet Rainesklumpen Rainesfjellet Reinfjella Movretjahke Goeblehketjahke Saxfjället Jitneme Jetnamsklumpen Vuepertjahke Sapmanåsen Lotterfjellet Tunnurfjellet Gahpesåejjie Gammelkallfjellet Voenjelensnjurhtjie Kråhtjoehjtjahke Rörskardaksla Seterfjellet Kvannfjellet Smalfjellet Jengelfjellet Klumpen Dergaklumpen Seterklumpen Raudfjellet Rarukklumpen Nursfjellet Dåeriesbahkoe Getsklumpen Gaske-seavrije Jillie-seavrije Skaanjehtahke Sipmektinden Sipmehke Baajme Grucksfjället Rörsjöfjället Aavtjoevaelliennjuana Raevikievaartoe Raajnesenvaellie
Nationalparker National parks Nationalpark:
Börgefjell nasjonalpark (Norge)

Turistbyråer Tourist agencies Fremdenverkehrsämter

Storuman
Vilhelmina
Strömsund

Västerbotten
Jämtland
or go to NORTH / SOUTH

Sjöström&Wiman Webbyrå och Reklam