Jäkkvik-Ammarnäs

baksidor_blad5

Platser Places Stellen:
Stödi Dunderlandsdalen Vindelkroken Dalavardo Jäkkvik Adolfsström Ribas Sjnjultje Ammarnäs Aigert Djupfors Kraddsele Laisdalen Vindelkroken Randalen Krokstranda Storvollen Tespdalen Strömpdalen Dunderland Elvmötheia Virvassdalen  Rundhaugen Kåtaviken Strimasund Vilasund Rukkon Umasjö Umfors Ältsvattnet Gauto Hällbacken Rijbas Tjulträsk Räftmyra Bäckmo Övre sandsele Björkheden Jillesnåle Hemfjäll Nedre svarttjärn Bolnadalen
Fjällstationer Mountain lodge Gebirgsstation: –
Vandringsleder Trails Wanderweg:
Kungsleden Nasaleden
Stugor Tourist hut Wanderhütte (utmed Kungsleden):
Tärnasjöstugorna Jäkkvik Pieljekaisestugan Adolfström Sjnjultje Rävfallsstugan Ammarnäs Aigert Servestugan
Glaciärer Glacier Gletscher: –
Sjöar/vattendrag Lakes/rivers Seen/Flüsse:
Överuman Tärnasjön Vindelälven Virvatnet Kallvatnet Laisälven Ranelva Vindelälven Lilluman Övre ältsvattnet Tärnasjön Jäggávrre Gávasjávrrie Vuolep Tjállasjávrre Stor-tjulträsket Gautsträsket Överst-juktan
Fjäll Mountains Gebirge:
Nasafjället Junkerfjället Ammarfjället Norra storfjället Artfjället Fierras Tsangatjåkkå Pieljekaise Krappesvare Räker Tjamuk Björkfjället Guvertfjället Vindelfjällen Svájppá Tjamuok Sarviestjåhkka Svangsfjellet Raudfjellet Bolnatind Randalsfjellet Tverrfjellet Bredekfjellet Storburet Jarfjellet Grönfjellet Junkerfjellet Krabbfjellet Slettfjellet Vardfjellet Virvassfjellet Gaffelfjelet Andfjellet GárgadisÁmmardeTjuolantjåhkka Praahkoenjuenie Södra brandsfjället Norra brandfjället Aurofjället Melkfjellet
Nationalparker National parks Nationalpark:
Pieljekaise

Turistbyråer Tourist agencies Fremdenverkehrsämter

Arjeplog
Sorsele
Storuman

Visit Vindelälven

Norrbotten
Västerbotten
or go to NORTH / SOUTH

Sjöström&Wiman Webbyrå och Reklam